Negatieve stress omvormen tot positieve motivatie

Als je vloeistoffen van verschillende kleuren in een emmer giet en je roert alles goed genoeg door mekaar, dan krijg je één kleur. Zodoende lijkt ook negatieve stress één kleur te hebben. Het is als een vormloze vlek, 'stress' genaamd. Je gaat bijvoorbeeld naar jehuisarts en hij zegt dat je niet ongerust moet zijn: je symptomen wijzen niet op een echte ziekte. Het is alleen maar stress. Je kunt ontspannen! Inderdaad?

Stress is wijdverspreid in organisaties. Het grootste deel van die stress komt voort uit de relatie tussen ondergeschikten en hun collega's, zelfs nog meer uit de relatie tussen ondergeschikten en hun bazen. Daarnaast zijn er nog heel wat andere oorzaken. De kleuren van stress worden echter niet gevormd door oorzaken, maar door hun betekenissen. Wat betekent het voor jou dat je baas tegen je schreeuwt? Wat  betekent het echt voor jou dat je hond vandaag net een jaar geleden is overleden? Dat je de laatste deadline niet gehaald hebt? Dat je idealen waar je zo innig aan vasthield met de dag onbeduidender lijken te worden?

Het niveau van betekenis is even belangrijk als ongrijpbaar. Des te dieper je gaat, hoe belangrijker en hoe minder tastbaar. Als je resultaten wilt, moet je diep gaan. Je komt daar gewoon niet omheen. Dit is "Stressionele Intelligentie." Gelukkig zijn er hulpmiddelen voor dit werk in de diepte. Een paar van deze hulpmiddelen worden in deze lezing aangehaald.

Het is niet de bedoeling om zich van stress te ontdoen, maar om ze om te zetten, om haar energie te veranderen in iets zeer nuttig. Dit kan gedaan worden van binnenuit. Dit is groei. Dit is echt diepe motivatie.

Ben je er klaar voor?


Een Lees&Doe over Stressionele Intelligentie vind je hier (AURELIS inschrijving is hiertoe nodig).

Een workshop omtrent dit onderwerp kan ook worden aangeboden. Contacteer ons voor meer informatie.