Open Leiderschap: groei voor jou en jouw organisatie

Het menselijk brein bestaat uit neuronen. Deze neuronen werken samen en vormen zeer complexe patronen. Slechts een aantal van deze patronen bereiken het bewustzijn, terwijl ze allemaal (wat je zou kunnen noemen) 'jouw geest' vormen. De werkelijkheid is natuurlijk veel complexer maar deze paar zinnen geven een goede eerste benadering van wat er gebeurt wanneer je voelt, denkt, gemotiveerd bent enz. Het gevolg: van het merendeel van wat er zich op betekenis niveau in je geest afspeelt, ben je je niet bewust. Natuurlijk zijn andere mensen dat evenmin.

En hierin ligt een lastige situatie voor elke organisatie. Datgene wat het bewustzijn niet bereikt, gaat zéker mensen beïnvloeden, op veel manieren. Het beïnvloedt hun motivatie, hun concentratievermogen, hun inspiratie, hun loyaliteit aan een organisatie of een idee, hun geestelijk welzijn, hun.... eigenlijk elk mentaal aspect.

Een manager maakt gebruik van instrumenten en procedures, het beheren  van materiële dingen. In grote lijnen volstaat bewustzijn voor het kunnen uitvoeren van de job van manager. Leiderschap is iets heel anders, hoewel manager en leider dezelfde persoon kunnen zijn. Leiderschap gaat over de totale mens, met inbegrip van de enorme hoeveelheid aan gegevens die het bewustzijn niet bereiken. Als management proza is, dan is leiderschap poëzie. Beide zijn onmisbaar.

Leiderschap is altijd Open, namelijk: open naar iemands eigen innerlijke zijn en van daaruit ook naar anderen toe. Dit is van het grootste belang voor bedrijven. Zonder openheid is er geen visie, geen uitstraling, geen diep gevoel van erbij te horen, geen diepe motivatie, geen aantrekkelijk doel dat de organisatie verenigt, enzovoort. Open Leiderschap is absoluut de belangrijkste troef in elke organisatie, hoe meerlagig of vlak deze ook is. Maar Open Leiderschap is niet gemakkelijk. Het moet gekoesterd en gevoed worden. Als je dat doet, dan kan je de volgende Open Leider worden waar jouw organisatie naar hunkert.

Ben je er klaar voor?


Een Lees&Doe over Open Leiderschap vind je hier (AURELIS inschrijving is hiertoe nodig).

Een workshop omtrent dit onderwerp kan ook worden aangeboden. Contacteer ons voor meer informatie.